O vindeiro xoves día 14 de xullo, ás 19:00 horas en 1ª convocatoria e as 19:30 horasen 2ª convocatoria, celebrarase a Xunta Ordinaria de Delegación na sala de actos da delegación de Vigo, con arranzo ao seguinte:ORDE DO DÍA 1. Lectura e aprobación, se procede, da acta da sesión anterior. 2. Presentación da nova Xunta