Convocatoria reunión CPMA

Convocatoria aberta a tódolos colexiados de Vigo
Martes 20.12.2011, ás 17.30 h na delegación